תקנון KeyDepot

 

 1. מבוא

האתר משמש כחנות לשיווק ציוד למנעולן, ולמתקיני שערים. לקוחות פרטיים אשר מעוניינים לרכוש מהאתר תהא באחריותם כי יש בידם הניסיון הידע והכלים לטפל במוצר שנרכש והשימוש בו למטרות חוקיות בלבד. טרם ביצוע ההזמנה יש לבצע פעולת הרשמה והקלדת פרטים בסיסיים. לאחר הוספת הפריטים לסל הקניות ניתן לסיים את הרכישה ולהגיע לקופה. בסיום הרכישה בקופה יש לבצע תשלום באחד מן האמצעים הבאים: כרטיס אשראי, העברה בנקאית, PayPal, ביטקוין. לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקת אמצעי התשלום ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי או הבנק תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים יהווה אישור על קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

1.2. כל המבצע רכישה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע מרכישות ושימוש באתר.

1.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתקנון זה משמעותו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.

1.4. חברת מפתח לרכב בע"מ היא הבעלים הרשום של האתר ("החברה").
פרטי הקשר של החברה הם:
– שם החברה:  מפתח לרכב בע"מ ח.פ. 515374262
– כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 737 גבעתיים
– דואר אלקטרוני:   info@keydepot.co.il
1.5. התקנון מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לגברים ונשים באותה המידה.

1.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתקנון זה מעת לעת ללא שתצטרך למסור על כך הודעה מראש. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.

בשל כך אחריות המשתמש היא לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש ורכישת מוצרים באתר, וככל שאין הסכמה מצד המשתמש באתר לגבי שינוי כלשהו בתקנון, עליו להפסיק את השימוש באתר.

1.7. רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או בכל מקום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.

1.8. תוכן האתר עשוי להיות מתורגם לשפות שונות באמצעות כלי המשמש לתרגום ומטרתו היא לדאוג לנוחות המשתמש בלבד. יחד עם זאת, הנוסח בעברית בלבד הוא המחייב את החברה.

 

 

 

 1. מטרתו של אתר אינטרנט זה

2.1. אתר אינטרנט זה (בתקנון זה "האתר") הינו חנות אינטרנטית המופעל על-ידי החברה ברשת האינטרנט המאפשרת למשתמש לרכוש את המוצרים המוצעים לו .

2.2.  צילומי המוצרים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר או מי מטעמה. יודגש ויובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים  ככל שניתן לגבי המוצרים על מנת למנוע הטעיה של המשתמש.

2.3 יש להבהיר, כי עלולים להופיע באתר אי דיוקים או טעויות בתום לב אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם.

.2.4 החברה רשאית לעדכן את מחירי המשלוחים והמוצרים מעת לעת וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. במידה וחל שינוי במחיר ובוצעה על ידי המשתמש הזמנה,  המחיר אשר היה מעודכן בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי) הוא התקף. במידה והמחיר עודכן בטרם הושלך תהליך ההזמנה, קרי לא נמסרו פרטי אשראי ולא נתקבל אישור הזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים בעת השלמת תהליך הרכישה וקבלת מס’ הזמנה.

2.5  החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות ולשנותם ולבטלם מעת לעת בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

 

 1. המשתמשים

3.1. רשאי להשתמש באתר רק מי שכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ועל כן על המשתמש להיות בוגר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תיבת דואר-אלקטרוני נגישה ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי בעל תוקף מחברת אשראי ישראלית.

במידה והמשתמש הינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, עליו ליידע את הורו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו בדבר הוראות תקנון זה וקבלת אישורם לביצוע כל פעילות באתר. כל הזמנה / רכישה באתר אשר תבוצע ע”י קטין , בין אם סופקה/לא סופקה ההזמנה, מהווה הסכמה של הקטין והוריו/ האחראי עליו לתנאי התקנון.

3.2. החברה שומרת לעצמה ולשיקול דעתה הבלעדי את הזכות שלא לאפשר לאדם לבצע רכישות באתר, בין אם אושר לו שימוש באתר בעבר ובין אם לאו, ללא צורך בנימוקים או התראה מראש. מבלי לפגוע באמור לעיל, יובהר כי מניעת האפשרות ממשתמש לרכוש באתר תיעשה בדרך-כלל בשל  אחד מהמקרים הבאים:

אם פרטי ההרשמה אותם מסר המשתמש הינם שגויים / מזוייפים, אם מתכוון לבצע פעולה שיש בה כדי לפגוע באתר או בצד ג', הפר את תנאי התקנון, השתמש בכרטיס אשראי מבוטל או גנוב, אם הלקוח חייב כספים לאתר בהזמנה אחרת או לחברה ולא ניתן להסדיר את החוב לטעמה של החברה.

 

 1. מחיר המוצרים המפורסמים באתר

מחיר המוצר אינו כולל  דמי משלוח. לא ניתנת אפשרות לאיסוף עצמי.

 

 1. אחריות למוצרי חשמל ואלקטרוניקה

האתר הוא משווק מוצרים של יבואנים ויצרנים שונים. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006 ניתנת למוצרי חשמל ואלקטרוניקה שמחירם עולה על 150 ש"ח תעודת אחריות של היבואן או היצרן במהלך השנה הראשונה. יובהר כי  בהתאם לתקנות,

במכר של מוצר שמחירו עולה על 400 ש"ח, יחולו על האתר חובות היצרן או היבואן כאשר אין אפשרות לאתרם.

 

 1. זמני אספקה

6.1 מועדי אספקת מוצרים הנם על פי המועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

6.2 במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, האתר מטעמה של החברה יציעו לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה,  וישיבו לו את מלוא כספו.

6.3 הזמנה שתתקבל לאחר השעה 16:00 תחשב כהזמנה שנתקבלה ביום העסקים הראשון שלאחר מועד ההזמנה.

 

 1. זמני משלוח

זמן המשלוח יהא באחריות דואר ישראל בלבד ומרגע קבלת מספר המעקב לא תהא לחברה כל אחריות על זמן המשלוח.

7.1 בבחירת משלוח רשום מהיר Express זמני המשלוח הנם כ- 4 ימי עסקים ועד 7 ימי עסקים.
7.2 בבחירת משלוח "שליחים" באמצעות דואר שליחים של דואר ישראל – זמן המשלוח הוא עד 48 שעות מרגע האספקה המלאה של ההזמנה למוקד השליחים.

 

 1. ביטול עסקה
  • ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
  • הודעת ביטול ניתן למסור בטלפון ב- WhatsApp שמספרו או ,  במייל info@keydepot.co.il ,  בדואר רשום לכתובת ת.ד. 737 גבעתיים או דרך הקישור היעודי בדף הראשי באתר. בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של הצרכן.
  • בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הצרכןודמי המשלוח ששולמו לא יוחזרו.
  • בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצג באתר לבין שהתקבל על-ידי הלקוח, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר לבית העסק על חשבון החברה על פי תעריפי דואר רשום בישראל.
  • המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.
  • לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה במצב המוצר בזמן שהייתו אצל הלקוח. החברה ממליצה שהטובין יוחזרו באריזתם המקורית וללא פגיעה או פגם על מנת להימנע מזכותה של החברה לתבוע על כך.
  • החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת הזיכוי לדואר האלקטרוני.
  • סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. על כן לא ניתן להחזיר שלטים מקוריים לרכבים אשר מוזמנים במיוחד עבור הלקוח. כמו כן לא ניתן להחזיר מארזים בתי שלט גלמים ומפתחות אשר עברו חיתוך לבקשת הלקוח.
  • צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך גילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש הצרכן לבטל את העסקה, רשאי העסק לדרוש מהצרכן להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול. הצרכן יציג לפני העוסק אחד מהמסכים המפורטים בחוק.

 

 1. מלאי

האתר יקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע מפעיל האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.  מוצרים המסומנים בכחול מייצגים מלאי של מעל הרזרבה במחסני החברה ומוצרים המסומנים באדום משקפים כמות לקראת סיום או חסר במלאי.

 

 1. אחריות כללית בגין פעילות האתר והיעדר אחריות
  1. חברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  2. החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחריות לתקלות או שיבושים ברשת האינטנט או בקווי התקשורת.
  3. החברה ו/או האתר אינה אחראית לאיכות המוצרים בעת בחירת משלוח מחו"ל.
  4. החברה ו/או האתר אינה אחראית על התאמת המוצרים לצרכי המשתמש.
  5. החברה ו/או האתר אינם אחראים לא יישאו באחריות באופן ישיר או עקיף לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם הטוב, הסתמכות, הפרת חוזה, ככל שנגרמו משתמש או לצד ג' כלשהו בקשר עם האתר, השימוש בו, המוצרים, הפסקת פעילותו או מלאי המוצרים.

 

 1. תמונות להמחשה

לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם.

 

 1. הדין החל ומקום השיפוט
  • הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.
  • בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
  • מובהר כי האמור בסעיפים ‏לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.

 

13. אבטחת מידע ופרטיות

 1. המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

 1. מה אנחנו עושים עם המידע

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת מוצר או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב, הוצאת קבלה). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק.

 1. המחוייבות שלנו לאבטחת מידע

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

 1. יצירת קשר איתנו

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנו אלינו בדואר אלקטרוני info@keydepot.co.il

 

 

 

Open chat
דילוג לתוכן